วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

เริ่มต้นเรียนรู้ android programing ตอนที่ 2

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมบน Android ครบถ้วน ตามเนื้อหาในตอนที่ 1 แล้วนั้น เรายังไม่อาจจะเขียน โปรแกรมบน Android ได้จนกว่าจะตั้งค่า ADT (Android Development Tools ) ซึ่งเป็น plugins บน Eclipse และตั้งค่า Emulator ซะก่อน

การตั้งค่า ADT และ Android Virtual Device
  1. หลังจากติดตั้ง ADT และ restart Eclipse แล้วให้เข้าไปที่เมนู Window → Preferences
  2. หลังจากนั้นที่แถบ Android ตั้งค่า folder ที่เก็บ android sdk ในช่อง SDK Location และกด Apply และ OK
  3. ที่ Eclipse เลือกเมนู Window → Android SDK and AVD Manager
  4. ที่ Android SDK and AVD Manager เลือก Available packages ในส่วน Android Repository เลือกติดตั้ง Android SDK 1.6 API 3, Android SDK 2.3.3 API 11  และ Android SDK 4.1 API 16 แล้วเลือก Install Selected ติดตั้งตามขั้นตอนจนเสร็จ
  5. ที่ Android SDK and AVD Manager เลือก Virtual devices และกด New เพื่อสร้าง Virtual devices อันใหม่ โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ และกด Create AVD
Target: Android 2.3.3 – API Level 10
SD Card: Size 64 MiB
Hardware: Device ram size 512

  1. ให้ทดลองเข้าใช้ Vitual Devices ครั้งแรก ที่ Android SDK and AVD Manager เลือก Virtual devices และเลือก Virtual devices ที่เราสร้างและกด Start พร้อมกับ รอ โดยการเริ่ม boot ครั้งแรก จะนานมาก ครั้งต่อไปจะเร็วขึ้นนิดหน่อย

    ในตอนต่อไปเราจะได้ ทำการรู้จัก Android ให้มากขึ้นอีกนิดก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมตามกันอย่างมั่นใจ โปรดติดตามนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น